Mis on biodiisel? Müük ja hind Eestis

Kütusest rääkides mõeldakse reeglina bensiini või diislit. Turule on jõudnud aga ka biodiisel või täpsema terminiga biodiiselkütus. Tavalisest diiselkütusest eristab biodiislit see, et seda valmistatakse taastuvatest looduslikest allikastest pärit õlist nagu näiteks loomsest õlist või taimsest õlist. Biodiisel ei tähenda seda, et tegu oleks puhtalt biokütusega, vaid enamjaolt on tegu kombinatsiooniga fossiilsest diislikütusest ning biokütusest.

Kokkuhoid igas mõttes

Võrreldes teiste kütustega on biodiisel ka väga heade määrimisomadustega, aidates vähendada mootori ning ka kogu küttesüsteemi kulumist. Lisaks sellele töötab biodiislit kasutav mootor reeglina vaiksemalt. Nagu eespool selgitatud, siis biodiisel ei tähenda puhtalt biokütust, kuid ka fossiilsele kütusele 5-10% biokütuse lisamine annab juba märkimisväärse efekti.

Baseerudes taimsel ja loomsel algmaterjalil, on biodiisel tunduvalt keskkonnasõbralikum lahendus. Esiteks aitab biodiisli kasutamine säästa taastumatuid loodusvarasid ning vältida ka nende loodusvarade kaevandamisel tekkivaid kahjustusi. Teiseks on oluliseks mõjutaks see, et CO² ringlus on biodiisli kasutamisel tasakaalus.

Natuke hirmutavalt võib mõjuda see, et hinna poolest võib biodiisel olla mõne sendi võrra kallim, ent meeles tasub pidada seda, et suures plaanis tasub see mootori ja ka looduse säästmise võrra ära.

Biokütus kui turu normaalsus

Kuna erinevad biokütused on nõudlikumad, kui tavakütused, peavad tanklad arvestama ka rangema kvaliteedikontrolliga ja uute probleemidega, mis võivad selgitada ka biokütuse Eesti turule aeglast sisenemist. Esimesena tõi biokütuse Eesti turule Neste, kes tegi seda 2017. aasta aprillis aga alates 01.05.2018 peavad aga kõik Eesti kütusemüüjad pakkuma kütust, mis sisaldaksid biokomponenti ning seda vähemalt 3.1% energiamahu ulatuses. See tähendab, et praegu on biodiisel saadaval kõikides tanklates.

Tuleviku vaadates tasub veel mainida, et biokütusekohustus suureneb järk-järgult ning sellega peavad ka kõik Eesti kütusemüüjad sammu pidama.  Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivi järgi peab biolisandi sisaldus maanteetranspordis kasutatavates kütustes 2020. aastaks olema vähemalt 10 protsenti.